Amy Lim

Amy Lim

Khach-hang-review2

Vô tình thèm thèm dạo FB tìm mua thế mà mua được bánh quá ngon. Bạn tiếp điện thoại cũng nhiệt tình nữa, giao ngay và luôn trong ngày dù rất xa và thời gian mình mua bánh cũng khá trễ.