Đặt bánh giao hàng tận nơi tại TP.HCM

Đặt bánh giao tận nơi

Bảng giá: Đồng kích thước: Đường kính 16cm, dày 3cm 🔸Khoai mì nướng: 60k/ổ 🔸Da lợn: 60k/ổ 🔸Xôi vị: 60k/ổ 🔸Rau câu 3 màu: 60k/ổ 🔸Rau câu Dẻo: 60k/ổ 🔸Rau câu con 3 màu: 30k/bịch 10 con 🔸Rau câu flan: 30k/bịch 10 con Khoai mì nướng: 60k/ổ Da lợn: 60k/ổ Xôi vị 2 màu: 60k/ổ […]